Vize İşlemleri

Çorbacıoğulları Çerkezköy
VİZE İÇİN KONSOLOSLUK KUYRUKLARINA SON...

"Vize nasıl alırım?" , "Konsolosluklarda çok beklermiyim?" , "Bunlarla uğraşacak zamanım yok!" gibi sorularla vakit kaybetmeyin, Çorbacıoğulları Turizm vize işlemlerinizi anında halletsin. Dünya'nın vizesini sizin adınıza biz alalım, size sadece bizim düzenlediğimiz yurtdışı tatilin keyfini sürmek kalsın...

Profesyonel ekibimiz ile tüm dünyaya vize hizmeti artık tüm Trakya bölgesine hizmet sunan Çerkezköy Ofisimizde...

İrtibat için Çorbacıoğulları Travel : (0282) 725 12 31

ŞİRKET SAHİPLERİ ( ŞAHIS ŞİRKETİ ): (Eczacılar, Serbest Muhasebeci ve Mâli Müşavirler için de geçerlidir.) Maksimum son 10 sene içerisinde alınmış seyahat bitiş tarihi itibariyle en az 6 ay geçerliliği olan pasaport, Var ise eski pasaportlar Seyahat edilecek ülke konsolosluğuna ait imza bölümleri imazalanmış, ev adresi ve telefon numarası bölümüne cep numarası eklenmiş başvuru formu, 2 adet yeni çekilmiş (son 3 ay içerisinde) beyaz arka fonlu, objektife düz bakılmış yüzde ifade olmaksızın çekilmiş, yüz hatlarının belli olduğu 3,5-4,5 cm boyutlarında biometrik fotoğraf, TC Kimlik Numarası yazılı Nüfus Kâğıdı fotokopisi, Antetli kâğıda (Antetli kâğıt yoksa A4’ün üst orta kısmına kaşe basılarak kullanılabilir) seyahat tarihleri ve gidiş amacı belirtilmiş dilekçe (Beraber seyahat edilecek aile fertleri varsa isimleri belirtilerek masraarının karşılanacağı beyan edilmeli.) İmza Beyaznnamesi, 2015 işlenmiş vergi levhası, Bağlı bulunduğu odadan son 3 aylık orijinal faaliyet belgesi, Oda sicil kayıt sureti (Varsa şahıs şirketlerinde zorunlu değildir.) Sicil gazetesi fotokopisi (Varsa şahıs şirketlerinde zorunlu değildir.) Almanya başvuruları için Bağ-Kur Dökümü, İçerisinde en az 2.500-3.000 TL meblağ bulunan güncel tarihli alınmış (Başvurudan en fazla 10 gün önce) son 4 aylık hareketlerini gösterir orijinal hesap cüzdanı veya hesap sahibinin ismi belirtilmiş ıslak kaşeli, imzalı, imza sirküleriyle birlikte hesap dökümü (Hesap, Fon veya Altın hesabıysa döküme TL karşılığını gösterir varlık ekst eklenmelidir.) Son aya ait kredi kartı ekstresi, Tapu, Araç ruhsatı, Diploma Evlilik cüzdanı fotokopisi Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Yerleşim yeri bilgilerinin olması gereklidir.)


ŞİRKET ORTAKLARI ( LİMİTET ŞİRKETLERİ İÇİN) (Çok Ortaklı) Maksimum son 10 sene içerisinde alınmış seyahat bitiş tarihi itibariyle en az 6 ay geçerliliği olan pasaport, Var ise eski pasaportlar, Seyahat edilecek ülke konsolosluğuna ait imza bölümleri imzalanmış, ev adresi ve telefon numarası bölümüne cep numarası yazılmış başvuru formu, 2 adet yeni çekilmiş (son 3 ay içerisinde) beyaz arka fonlu, objektife düz bakılmış yüzde ifade olmaksızın çekilmiş, yüz hatlarının belli olduğu 3,5-4,5 cm boyutlarında biometrik fotoğraf, TC Kimlik Numarası yazılı okunaklı nüfus kağıdı fotokopisi, Antetli kâğıda (Antetli kağıt yoksa A4’ün üst orta kısmına kaşe basılarak kullanılabilir) seyahat tarihleri ve gidiş amacı belirtilmiş dilekçe (Beraber seyahat edilecek aile fertleri varsa isimleri belirtilerek masraarının karşılanacağı beyan edilmeli.) Seyahat tarihleri ve gidiş amacı belirtilmiş şahsi dilekçe (Beraber seyahat edilecek aile fertleri varsa isimleri belirtilerek masraarının karşılanacağı beyan edilmeli. Başvuru sahibi şirkette imza yetkilisi değilse.) İmza sirküleri, Son 3 aylık orijinal faaliyet belgesi, 2015 işlenmiş vergi levhası, Ortakları gösterir sicil gazetesi (Başvuru sahibinin ismi mutlaka geçmeli.) Almanya Başvuruları için Bağ-Kur dökümü, İçerisinde en az 2.500-3.000 TL meblağ bulunan güncel tarihli alınmış (Başvurudan en fazla 10 gün önce) son 4 aylık hareketlerini gösterir orijinal hesap cüzdanı veya hesap sahibinin ismi belirtilmiş ıslak kaşeli, imzalı, imza sirküleriyle birlikte hesap dökümü (Hesap, Fon veya Altın hesabıysa döküme TL karşılığını gösterir varlık ekst eklenmelidir.)


(ÇEK CUMHURİYETİ VE İSPANYA KONSLOSLUĞU ŞİRKET HESAPLARINI KABUL ETMEMEKTEDİR) Son aya ait kredi kartı ekstresi, Tapu, Araç ruhsatı, Diploma, Evlilik cüzdanı fotokopisi, Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Yerleşim yeri bilgilerinin olması gereklidir.)


ŞİRKET ÇALIŞANLARI (Özel Hastanede Çalışan Doktor, Hukuk bürosunda veya Şirkete Çalışan Avukat, Özel Okulda Öğretmen, Bankacılar için de geçerlidir.) Maksimum son 10 sene içerisinde alınmış seyahat bitiş tarihi itibariyle en az 6 ay geçerliliği olan pasaport, Var ise eski pasaportlar, Seyahat edilecek ülke konsolosluğuna ait imza bölümleri imzalanmış, ev adresi ve telefon numarası bölümüne cep numarası yazılmış başvuru formu, 2 adet yeni çekilmiş (son 3 ay içerisinde) beyaz arka fonlu, objektife düz bakılmış yüzde ifade olmaksızın çekilmiş, yüz hatlarının belli olduğu 3,5-4,5 cm boyutlarında biometrik fotoğraf, TC Kimlik Numarası yazılı okunaklı nüfus kâğıdı fotokopisi, Seyahat tarihleri ve gidiş amacı belirtilmiş şahsi dilekçe. (Beraber seyahat edilecek aile fertleri varsa isimleri belirtilerek masraarının karşılanacağı beyan edilmeli Antetli kağıda imza yetkilisi (İmza sirkülerinde imzası geçen) tarafından imzalı, kaşeli düzenlenme tarihi olan çalışanın görevi, işe başlama tarihi, maaşı ve izin tarihler yazılı dilekçe, Şirketin imza sirküleri, Son 3 aylık orijinal faaliyet belgesi (Hukuk bürosunda çalışan avukatlar için yanında çalıştığı kişinin baro kaydı.) 2015 işlenmiş vergi levhası, Ortakları gösterir sicil gazetesi, SGK işe giriş bildirgesi (Bankacılar için kendi emekli sandıklarından yazı) Avukatlar için son 3 ay içinde alınmış orijinal baro kaydı, SGK 4A detaylı barkotlu hizmet dökümü, Son 3 aylık şirketten ıslak kaşeli, imzalı maaş bordurosu, İçerisinde en az 2.500-3.000 TL meblağ bulunan güncel tarihli alınmış (Başvurudan en fazla 10 gün önce) son 4 aylık hareketlerini gösterir orijinal hesap cüzdanı veya hesap sahibinin ismi belirtilmiş ıslak kaşeli, imzalı, imza sirküleriyle birlikte hesap dökümü (Hesap fon veya altın hesabıysa döküme TL karşılığını gösterir varlık ekstre eklenmelidir.) Son aya ait kredi kartı ekstresi, Tapu, Araç ruhsatı, Diploma, Evlilik cüzdanı fotokopisi, Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Yerleşim yeri bilgilerinin olması gereklidir.)DEVLET MEMURLARI İÇİN (Devlet Okulunda Öğretmen, Devlet Hastanesinde Doktor ve Askerler için de geçerlidir.) Maksimum son 10 sene içerisinde alınmış seyahat bitiş tarihi itibariyle en az 6 ay geçerliliği olan pasaport, Var ise eski pasaportlar, Seyahat edilecek ülke konsolosluğuna ait imza bölümleri imzalanmış, ev adresi ve telefon numarası bölümüne cep numarası yazılmış başvuru formu, 2 adet yeni çekilmiş (son 3 ay içerisinde) beyaz arka fonlu, objektife düz bakılmış yüzde ifade olmaksızın çekilmiş, yüz hatlarının belli olduğu 3,5-4,5 cm boyutlarında biometrik fotoğraf, TC Kimlik Numarası yazılı okunaklı nüfus kâğıdı fotokopisi, Seyahat tarihleri ve gidiş amacı belirtilmiş şahsi dilekçe. (Beraber seyahat edilecek aile fertleri varsa isimleri belirtilerek masraarının karşılanacağı beyan edilmeli.) Görev yapılan kurumdan ıslak mühürlü, imzalı görev ve izin yazısı, Son 3 aylık mühürlü, ıslak imzalı maaş bordrosu, İçerisinde en az 2.500-3.000 TL meblağ bulunan güncel tarihli alınmış (Başvurudan en fazla 10 gün önce) son 4 aylık hareketlerini gösterir orijinal hesap cüzdanı veya hesap sahibinin ismi belirtilmiş ıslak kaşeli, imzalı, imza sirküleriyle birlikte hesap dökümü (Hesap fon veya altın hesabıysa döküme TL karşılığını gösterir varlık ekstre eklenmelidir.) Son aya ait kredi kartı ekstresi, Tapu, Araç ruhsatı, Diploma, Evlilik cüzdanı fotokopisi, Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Yerleşim yeri bilgilerinin olması gereklidir.       


EMEKLİLER İÇİN Maksimum son 10 sene içerisinde alınmış seyahat bitiş tarihi itibariyle en az 6 ay geçerliliği olan pasaport, Var ise eski pasaportlar, Seyahat edilecek ülke konsolosluğuna ait imza bölümleri imzalanmış, ev adresi ve telefon numarası bölümüne cep numarası yazılmış başvuru formu, 2 adet yeni çekilmiş (son 3 ay içerisinde) beyaz arka fonlu, objektife düz bakılmış yüzde ifade olmaksızın çekilmiş, yüz hatlarının belli olduğu 3,5-4,5 cm boyutlarında biometrik fotoğraf, TC Kimlik Numarası yazılı okunaklı nüfus kâğıdı fotokopisi, Seyahat tarihleri ve gidiş amacı belirtilmiş şahsi dilekçe. (Beraber seyahat edilecek aile fertleri varsa isimleri belirtilerek masraarının karşılanacağı beyan edilmeli.) Emekliliği kanıtlayıcı belge, emekli kimlik kartı, SGK’dan emekli yazısı, emekli maaş dekontu ve maaş alınan bankadan maaş görünür şekilde son 4 aylık hesap döküm İçerisinde en az 2.500-3.000 TL meblağ bulunan güncel tarihli alınmış (Başvurudan en fazla 10 gün önce) son 4 aylık hareketlerini gösterir orijinal hesap cüzdanı veya hesap sahibinin ismi belirtilmiş ıslak kaşeli, imzalı, imza sirküleriyle birlikte hesap dökümü (Hesap fon veya altın hesabıysa döküme TL karşılığını gösterir varlık ekstre eklenmelidir.) Son aya ait kredi kartı ekstresi, Tapu, Araç ruhsatı, Diploma, Evlilik cüzdanı fotokopisi, Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Yerleşim yeri bilgilerinin olması gereklidir.)


EV HANIMLARI İÇİN Maksimum son 10 sene içerisinde alınmış seyahat bitiş tarihi itibariyle en az 6 ay geçerliliği olan pasaport, Var ise eski pasaportlar, Seyahat edilecek ülke konsolosluğuna ait imza bölümleri imzalanmış, ev adresi ve telefon numarası bölümüne cep numarası yazılmış başvuru formu, 2 adet yeni çekilmiş (son 3 ay içerisinde) beyaz arka fonlu, objektife düz bakılmış yüzde ifade olmaksızın çekilmiş, yüz hatlarının belli olduğu 3,5-4,5 cm boyutlarında biometrik fotoğraf, TC Kimlik Numarası yazılı okunaklı nüfus kâğıdı fotokopisi, Masraarını karşılayacak kişiden seyahat tarihleri ve gidiş amacı belirtilmiş masraarın karşılanacağını isim belirterek beyan edilmiş şahsi dilekçe, Masraarını karşılayacak kişinin imza örneği (Ehliyet, pasaport vb.) Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Yerleşim yeri bilgilerinin olması gereklidir.) Diğer aile üyeleri tarafından karşılanıyor ise tam vukuatlı nüfus kayıt örneği,  (İtalya ve İspanya Konsolosluğu evlilerde eş, bekârlarda anne veya baba dışında sponsoru kabul etmemektedir.) Yukarıda belirtilen evraklara ek olarak masraarı karşılayan kişinin meslek grubuna göre evrakları pasaport, fotoğraf, imzalı dilekçe dışında tamamını eksiksiz olar hazırlaması gereklidir.       


ÖĞRENCİLER İÇİN:Maksimum son 10 sene içerisinde alınmış seyahat bitiş tarihi itibariyle en az 6 ay geçerliliği olan pasaport, Var ise eski pasaportlar, Seyahat edilecek ülke konsolosluğuna ait imza bölümleri imzalanmış, ev adresi ve telefon numarası bölümüne cep numarası yazılmış başvuru formu, 2 adet yeni çekilmiş (son 3 ay içerisinde) beyaz arka fonlu, objektife düz bakılmış yüzde ifade olmaksızın çekilmiş, yüz hatlarının belli olduğu 3,5-4,5 cm boyutlarında biometrik fotoğraf, TC Kimlik Numarası yazılı okunaklı nüfus kâğıdı fotokopisi, Yeni tarihli İngilizce düzenlenmiş orijinal öğrenci belgesi, Masraarını karşılayacak kişiden seyahat edecek kişinin ismi yakınlık derecesi seyahat tarihleri ve gidiş amacı belirtilmiş masraarın karşılanacağı beyan edilmiş şah dilekçe, İtalya ve İspanya Konsolosluğu masraarı anne ve baba dışında birinin karşılamasını kabul etmemektedir. Masraarı karşılayan kişinin imza örneği (Ehliyet, pasaport vb.) 18 yaş altı seyahat edecek misafirlerimiz için anne ve baba tarafından noterden muvaffakatname (İtalya ve Yunanistan konsolosluğu anne ve baba beraber gitse dahi başvuruda bu evrağı istemektedir.) ( Bazı durumlarda diğer konsolosluklarda bu evrağı talep edebilir.) ( İspanya konsolosluğu bu belge için özellikle İspanya’ya seyaha edebileceğinin belirtilmesini istemektedir.) Tam vukuatlı nüfus kayıt örneği (Yerleşim yeri bilgilerinin olması gereklidir.) YUKARIDA BELİRTİLEN EVRAKLARA EK OLARAK MASRAFLARI KARŞILAYAN KİŞİNİN MESLEK GURUBUNA GÖRE EVRAKLARI PASAPORT FOTOĞRAF İMZALI DİLEKÇ DIŞINDA TAMAMINI EKSİKSİZ OLARAK HAZIRLAMASI GEREKLİDİR.


 
LiveZilla Live Chat Software